Selecteer een pagina

Léon van der Weiden

Communicatieve en sociale vaardigheden

Ik help organisaties, teams en individuen in de zorg, het onderwijs en bij de (semi)overheid met hun communicatie, communicatieve en sociale vaardigheden.

Je moet het zelf doen…

…maar je hoeft het niet alléén te doen!

Ik stimuleer en begeleid mensen en organisaties tot (zelf)inzicht en verandering, met als doel een prettige en effectieve omgang en samenwerking.

Ik kan helpen bij een persoonlijke ontwikkelingsvraag of een vraag op relatieniveau, zoals jij en je partner of jij en je collega. Maar ik begeleid ook het samenwerkingsverband in groepen, zoals binnen een team, of tussen meerdere afdelingen binnen een organisatie.

Ik luister, verken, analyseer, adviseer en begeleid. Vanuit decennia aan werk- en levenservaring is mijn aanpak onderbouwd, eerlijk en direct, zonder je naar de mond te praten. Knelpunten zitten soms dieper of anders dan je denkt. Ik help je tot de kern te komen.

Je moet het zelf doen…

…maar je hoeft het niet alléén te doen!

Ik stimuleer en begeleid mensen en organisaties tot (zelf)inzicht en verandering, met als doel een prettige en effectieve omgang en samenwerking.

Ik kan helpen bij een persoonlijke ontwikkelingsvraag of een vraag op relatie niveau, zoals jij en je partner of jij en je collega. Maar ik begeleid ook het samenwerkingsverband in groepen, zoals binnen een team, of tussen meerdere afdelingen binnen een organisatie.

Ik luister, verken, analyseer, adviseer en begeleid. Vanuit decennia aan werk- en levenservaring is mijn aanpak onderbouwd, eerlijk en direct, zonder je naar de mond te praten. Knelpunten zitten soms dieper of anders dan je denkt. Ik help je tot de kern te komen.

Je moet het zelf doen…

…maar je hoeft het niet alléén te doen!

Ik stimuleer en begeleid mensen en organisaties tot (zelf)inzicht en verandering, met als doel een prettige en effectieve omgang en samenwerking.

Ik kan helpen bij een persoonlijke ontwikkelingsvraag of een vraag op relatie niveau, zoals jij en je partner of jij en je collega. Maar ik begeleid ook het samenwerkingsverband in groepen, zoals binnen een team, of tussen meerdere afdelingen binnen een organisatie.

Ik luister, verken, analyseer, adviseer en begeleid. Vanuit decennia aan werk- en levenservaring is mijn aanpak onderbouwd, eerlijk en direct, zonder je naar de mond te praten. Knelpunten zitten soms dieper of anders dan je denkt. Ik help je tot de kern te komen.

Voor jou zelf (intrapersoonlijk)

Onveiligheid, onzekerheid, agressie of eenzaamheid als kind of jongvolwassene kunnen ook vandaag de dag invloed hebben op je welbevinden en gedrag.

Lees verder...

Geen grenzen kunnen stellen. Impulsief of juist te analytisch. Emoties moeilijk of op ongewenste manieren uiten. Veel persoonlijke problemen hebben diepere gronden. Zo kunnen onveiligheid, onzekerheid of eenzaamheid als kind of jongvolwassene invloed hebben op je welbevinden en gedrag van toen, maar ook in het hier en nu.

Ik hoor regelmatig “zo is het nu eenmaal” met een berusting die de pijn verbergt. Mijn reactie luidt dan ook: “Maar wil je dat het zo blijft?” Hoe je voor jezelf opkomt, wel of geen grenzen stelt, je door je emoties laat leiden, is veel meer een keuze dan je denkt.

Dat kan je leren zo lang je leeft.

coaching – advies – supervisie – deskundigheidsbevordering

Voor jou zelf en de ander (interpersoonlijk)

Problemen kunnen ook zitten in je communicatie en sociale omgang met anderen.

Lees verder...

Bijvoorbeeld conflicten met je partner waarvan je niet begrijpt hoe ze ontstaan, of hoe ze tegen te gaan. Of misschien zijn er problemen met een collega, medewerker of leidinggevende.

Waarom loopt de samenwerking zo stroef? Wordt er zo negatief gereageerd? Waarom luisteren ze niet gewoon?

Als contact met de ander te vaak een strijd wordt, kan ik helpen de verbinding te herstellen.

intervisie – mediation – teambuilding – deskundigheidsbevordering

Voor zorginstellingen

In zorginstellingen tref je vaak een wervelwind aan emotie, interactie, zorg, expertise, werkdruk, beleid en afhankelijkheid aan.

Lees verder...

Medewerkers reageren verschillend op de negatieve aspecten: met begrip, nauwverholen irritatie of door in stilte op te branden.

Ook onderling kan interactie, communicatie en aansturing problematisch zijn. Niet enkel tussen directe collega’s, maar ook van en naar leidinggevenden, specialisten of andere afdelingen. En bij grotere zorginstellingen de directie, of belangrijke (externe) relaties zoals patiëntenverenigingen.

Allerlei factoren spelen daarbij een rol: van individuele karaktertrekken tot opvattingen over de visie en het doel, de taak- en rolverdeling, de werkwijze, de teamindeling, de stijl van leidinggeven, de plek binnen de organisatie, de afhankelijkheid of gezamenlijke geschiedenis, et cetera.

Het effect is een kluwen van mensen die elkaar vooral in een knoop lijken te trekken. De sfeer én de kwaliteit van de zorg leiden eronder. Hoe kom je hieruit? Waar zit de pijn en hoe wordt de sfeer, het team en de organisatie weer gezond?

Ik heb met al deze aspecten ervaring, en kan dan ook op alle vlakken helpen. Van een organisatie brede analyse hóe van A naar B te komen, naar het trainen van teams, tot individuele coaching van medewerkers of managers.

intervisie – supervisie – teambuilding- advies – coaching – deskundigheidsbevordering

Referenties:

Lees verder...

Medewerkers reageren verschillend op de negatieve aspecten: met begrip, nauwverholen irritatie of door in stilte op te branden.

Ook onderling kan interactie, communicatie en aansturing problematisch zijn. Niet enkel tussen directe collega’s, maar ook van en naar leidinggevenden, specialisten of andere afdelingen. 

Allerlei factoren spelen daarbij een rol: van individuele karaktertrekken tot opvattingen over de visie en het doel, de taak- en rolverdeling, de werkwijze, de teamindeling, de stijl van leidinggeven, de plek binnen de organisatie, de afhankelijkheid of gezamenlijke geschiedenis, et cetera.

Het effect is een kluwen van mensen die elkaar vooral in een knoop lijken te trekken. De sfeer én de kwaliteit van de zorg leiden eronder. Hoe kom je hieruit? Waar zit de pijn en hoe wordt de sfeer, het team en de organisatie weer gezond?

Ik heb met al deze aspecten ervaring, en kan dan ook op alle vlakken helpen. Van een organisatie brede analyse hóe van A naar B te komen, naar het trainen van teams, tot individuele coaching van medewerkers of managers.

intervisie – supervisie – teambuilding- advies – coaching – deskundigheidsbevordering

Referenties:

Voor onderwijsinstellingen

Verantwoordelijkheid krijgen én nemen voor de veiligheid en scholing van kinderen en jongvolwassenen is niet niks.

Lees verder...

Docenten in alle lagen van het onderwijs zijn dan ook vaak sterk gemotiveerd. Deze motivatie vast houden is soms een stuk lastiger. Urenlang communiceren en interacteren met leerlingen die niet luisteren, de les ontregelen of zich vijandig opstellen, zuigt energie. Sommige docenten hebben een natuurlijk overwicht, andere zijn zoekende, laat staan als de hele klas mee gaat in het gedrag.

Soms zit de spanning (ook) in de samenwerking tussen collega’s, of met de leidinggevenden en directie. Verschillen in persoonlijkheid, opleiding of aanpak leveren bijvoorbeeld heel verschillende ervaringen op. Maar alleen vanuit die eigen ervaring denken en delen zit het elkaar begrijpen, steunen of helpen in de weg. Sterke verschillen in pedagogische of didactische visie kunnen dit verergeren.

En dan is er nog de communicatie naar en interactie met de ouders. Een relatie die in deze mondige tijd regelmatig wordt getypeerd door hoge verwachtingen en dito eisen. Hoe balanceer je tussen het belang van het kind, de wensen van de ouders én de realiteit van de school? Ze gaan niet altijd gelijk op.

Ik adviseer, coach en train zowel docenten, ondersteunend personeel als de directie in de omgang met lastige leerlingen, de samenwerking tussen collega’s of het aansturen van een team docenten.

Ook vinden we samen de juiste toon en insteek naar de ouders toe. Dit maakt een wereld van verschil.

intervisie – supervisie – teambuilding- advies – coaching – deskundigheidsbevordering

Referenties:

Lees verder...

Docenten in alle lagen van het onderwijs zijn dan ook vaak sterk gemotiveerd. Deze motivatie vast houden is soms een stuk lastiger. Urenlang communiceren en interacteren met leerlingen die niet luisteren, de les ontregelen of zich vijandig opstellen, zuigt energie. Sommige docenten hebben een natuurlijk overwicht, andere zijn zoekende, laat staan als de hele klas mee gaat in het gedrag.

Soms zit de spanning (ook) in de samenwerking tussen collega’s, of met de leidinggevenden en directie. Verschillen in persoonlijkheid, opleiding of aanpak leveren bijvoorbeeld heel verschillende ervaringen op. Maar alleen vanuit die eigen ervaring denken en delen zit het elkaar begrijpen, steunen of helpen in de weg. Sterke verschillen in pedagogische of didactische visie kunnen dit verergeren.

En dan is er nog de communicatie naar en interactie met de ouders. Een relatie die in deze mondige tijd regelmatig wordt getypeerd door hoge verwachtingen en dito eisen. Hoe balanceer je tussen het belang van het kind, de wensen van de ouders én de realiteit van de school? Ze gaan niet altijd gelijk op.

Ik adviseer, coach en train zowel docenten, ondersteunend personeel als de directie in de omgang met lastige leerlingen, de samenwerking tussen collega’s of het aansturen van een team docenten.

Ook vinden we samen de juiste toon en insteek naar de ouders toe. Dit maakt een wereld van verschil.

intervisie – supervisie – teambuilding- advies – coaching – deskundigheidsbevordering

Referenties:

Mijn werkwijze

Ik werk niet met een ‘kant-en-klaar’ plan. Iedere situatie is uniek, iedere aanpak ook. Voor het komen tot een oplossing starten we met een gesprek. Ik analyseer de situatie en stel een diagnose. Gezamenlijk formuleren we een doelstelling. Jij besluit nu of je met mij een traject wilt starten. Deze voorfase is kosteloos.

Vervolgens stel ik een geschikte werkwijze op. Afgestemd op de situatie, het doel, de middelen én de belemmeringen. Na verdere afstemming met jou beginnen we met de uitvoering. Tijdens het traject blijf ik scherp op nieuwe inzichten of ervaringen die het probleem duidelijker en de oplossing helderder maken. Na afloop evalueren we het proces, het resultaat en hoe dit te borgen.

Tijdinvestering

De duur van het traject is lastig te voorspellen. Het hangt af van de analyse en doelstelling, maar ook de gekozen werkwijze en uitvoering. Wel kan ik na het intakegesprek een indicatie geven of het een kort of langer traject zal zijn.

Tarief

Mijn tarief als adviseur en begeleider is € 95 per uur, exclusief btw, plus reiskosten (€ 0,30 per km) en eventuele verblijfskosten.

Over mij

Ik ken de waarde van goede communicatie en sociale interactie. Er zijn veel manieren waarop het mis kan gaan, maar ik weet uit ervaring dat het ook weer goed kan komen.

Tijdens een actief en werkzaam leven in de gezondheidszorg, het onderwijs en bij diverse bedrijven heb ik veel kennis en ervaring opgedaan om in te zetten en te delen. Naast deze praktijkervaring heb ik ook veel opleidingen en trainingen gevolgd gericht op communicatie en communicatieve- en sociale vaardigheden.

Vanuit mijn 50 jaar aan ervaring met diverse doelgroepen en probleemsituaties ben ik in staat om een werkwijze te bepalen die past bij de persoon, personen of situatie. Ik sluit aan op de daadwerkelijke hulpvraag. Niet met een standaard aanpak of oplossing, maar met inlevingsvermogen en maatwerk.

In mijn vrije tijd mountainbike ik graag in de natuur. Daarnaast speel ik al sinds mijn 17e in bandjes (zang en percussie). Momenteel speel ik o.a. in de band Hippie Tunes, om de 21e eeuw te blijven herinneren aan de flowerpowercultuur uit de 60′- en 70’er jaren.

Léon van der Weiden

Gewerkt bij o.a.:

  • Isala; senior adviseur opleidingen & hoofd zorgteam psychiatrie
  • Medisch Centrum Leeuwarden; hoofd bureau communicatieve en sociale vaardigheden & supervisor trainer coach

Opleidingen:

  • Psychiatrisch verpleegkundige
  • Sociale Academie
  • Voortgezette opleiding Onderwijs Supervisie en Deskundigheidsbevordering
  • Transpersoonlijke psychotherapie

Zie mijn LinkedIn voor een uitgebreider CV.

Bel 06-2218 9113

of stuur een e-mail naar

info@leonvanderweiden.nl

“Prettige ervaring in de samenwerking met Leon; zowel in de opzet en begeleiding van een groepssessie, als in één-op-één trajecten. Wat mij vooral aanspreekt is de nuchtere manier en persoonlijke manier van reflecteren. Zaken worden hierdoor weer snel behapbaar en makkelijk in praktijk toepasbaar.”

Manager Isala ziekenhuis